Maatschappelijk verantwoord

Oog voor omgeving

Onze klanten staan bij ons centraal. Minstens zo belangrijk zijn voor ons omgeving en maatschappelijke relevantie. Daarom investeren wij in duurzame panden, producten en werkwijzen. Ook investeren wij met geld, kennis en menskracht in maatschappelijke projecten.

Milieu: aandacht voor energieverbruik

ModiForce is ISO 14001 gecertificeerd. Onze grote en moderne werkplaats met ruim 40 bruggen is voorzien van de modernste technieken om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Door gebruik van materialen met een isolatiewaarde die 20% hoger ligt dan de norm en een optimale hoeveelheid glas zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk hoeven te koelen, verwarmen en verlichten. Een reflecterend dak zorgt ervoor dat zonnewarmte buiten blijft. Mocht er toch verwarmd of gekoeld moeten worden dan doen we dit volledig met warmte- en koudeopslag in de aardbodem.

Om de warmte of koude binnen te houden maken we gebruik van warmte-terugwinning in de luchtverversingsinstallaties. Onze zogenaamde spiraaldeuren openen en sluiten 75% sneller dan conventionele roldeuren. Naast deze grotere aanpassingen maken we nog gebruik van een veelheid aan kleinere slimme aanpassingen om het energrieverbruik van ons pand tot een minimum te beperken.

Maatschappelijk relevant

Wij zetten graag onze mensen, producten en middelen in om de maatschappij elke dag een stukje mooier te maken. Dat is ons dagelijks werk omdat een groot deel van onze afzet zijn weg vindt in hulpverlening en handhaving. Maar we gaan daarin graag nog een stap verder met het steunen van diverse maatschappelijke initiatieven in onze omgeving. Zo sponsoren wij sportteams en dragen wij bij aan bijzondere projecten. Voorbeelden hiervan zijn sportteam Mijnten en de bouw van de Motor voor Mitchel.

Gezondheid

Het is voor ons van cruciaal belang dat onze mensen met plezier en gezond naar het werk komen. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf maar in zeer hoge mate ook de verantwoordelijkheid van ModiForce. Onze mensen kunnen tijdens werktijd sporten onder professionele begeleiding. Beweging en gezond eten zijn een belangrijk onderdeel van al onze personeelsevenementen. ModiForce gaat verder dan in de ARBO-wet is beschreven. Een fysiotherapeut, bedrijfspsycholoog, voedingsdeskundige en andere professionals staan gratis ter beschikking van de medewerkers.

Onderstaand treft u een aantal voorbeelden van wat wij doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van onze initiatieven.

Motor Mitchel 370x370

Wens van Mitchel

Een eigen motor

In samenwerking met de stichting 'Een wens voor je medemens' en Yamaha Motor Europe modificeren wij een motor voor Mitchel. Zijn grote droom is om met zijn ouders te gaan touren. Door zijn handicap moet Mitchel in een aangepaste zitting. Daar gaan wij voor zorgen.

Lees meer

Team Mijnten

Schaatsen en skeeleren

Mijnten is een amateur schaats en skeeler team. Meedoen aan wedstrijden kost ook voor een amateur team veel geld. Daarom sponsoren wij dit team zodat de sporters over goede materialen kunnen beschikken, kunnen trainen en mee kunnen doen aan wedstrijden.

Facebook Team Mijnten
Mijnten 370x370
Partners In Health 370x370

Sportief

Onder professionele begeleiding

Voor de sportieve begeleiding van onze medewerkers staat Martijn Kraan van Partners In Health ons bij. Meerdere keren per week kunt u een enthousiaste groep collega's onder de luifel zien 'kettlebellen', tot maximale prestaties aangespoord door Martijn.

Partners In Health
Contactformulier

 

telefoon

adres

mail

+31 33 2856 900

ModiForce B.V.
Zuiderinslag 18
3833 BP  Leusden

Navigatieadres: Zuiderinslag 2 voor hoofdingang Pon Campus, volg op campus borden P14 richting ModiForce

info@modiforce.com